Ofte stilte spørsmål

Hvor mye koster en rørlegger pr time?

En rørlegger fra 24T-Rørservice AS koster 1.462, – pr time inkl. mva. mellom 08:00-16:00 (Man/Fre). Alle andre tjenester kommer i tillegg. «Pakkeløsninger» eller fastpris kan vi å gi. Det gjør vi primært med større oppdrag som går over 3 dager eller flere uker. Alle servicejobber som vi utfører og blir klar med på under 3 dager går på løpende nota. Rørleggerbedrifter i Oslo har stort sett samme prisen dersom dem yter service deretter.

Hvorfor er beløp i faktura høyere enn det som ble estimert?

Alle fakturaer som blir sendt til kundens e-post fra Nordens ledende teknologiselskap innen ERP og regnskapssystemer i skyen Tripletex er basert på faktisk medgått tid og materiell som ble benyttet for oppdraget. Hvis en kunde har fått en pris estimert så er det den prisen det oftest kommer på i arbeidstid for rørlegger. Materiell som må benyttes kan vi ikke på forhånd se, dem varierer da ingen jobber er helt like.

Hvor mye koster materiell og hvor fra kjøper dere dette?

24T-Rørservice AS materiellpriser tar utgangspunkt i våre grossisters gjeldende katalogpriser som normalt blir oppdatert 2 ganger pr år. Vårt materiell er utelukkende handlet via rene grossister, og vil ikke bli sammenlignet med netthandel eller hva andre aktører måtte selge materiell for. 24T-Rørservice AS er en medlemsbedrift av VVS Fagmann Bad & rørspesialist og handler materiell utelukkende via våre grossister, som har både verdikjeden og varebeholdningen vi er avhengig av. Vi kan ikke sikre våre leveranser ved å benytte oss av «lokketilbud» og lignende fra nettleverandører på enkeltprodukter.

Hvorfor må jeg betale for at dere kaster søppel?

24T-Rørservice AS bruker tid på avfallshåndtering på lik linje som alle andre som skal kaste søppel/avfall. Vi må kildesortere, rydde opp i bil etter transport av dette for å gjøre oss for neste oppdrag. Mengde avfall varierer derfor variable kostnader. Er mengden svært liten er det ikke noe vi tar betalt for. Når den er av betydelig mengde så koster det etter normale satser. Vi spør alltid kunde på stedet hvis aktuelt om vi skal ta avfallshåndteringen eller om kunde tar hånd om det selv.

Hvorfor må jeg betale for servicebilen som rørlegger kjører i?

Oppmøtetaksten eller «Servicebil» taksten er en engangssum på 1225,- ink. mva. per oppdrag / per dag. (Innenfor Oslo) Denne er med på å dekke inn kostnader for km for bil, bompenger, service og vedlikehold for bil, samt dekke inn en andel av de faktiske kostnadene som påløper ved å ha et utvalgt varelager per bil. Oppmøtetaksten dekker ikke kjøretid, eventuell parkering, uttak hos grossist, eller avfallshåndtering.

Kan dere montere utstyr som jeg har kjøpt inn hos andre leverandører, for eksempel Maxbo, Flisekompaniet eller Megaflis?

Det kan vi absolutt, men det er ikke å anbefale. Vi kan ikke stå for garanti for utstyr/deler eller annet som vi ikke leverer. Dette på grunn av dokumentasjon hensyn, reklamasjonsretten, garantier eller evt. andre kjedelige forsikringssaker.

Er prisene dere har konkurransedyktige?

24T-Rørservice AS ligger på gjengs pris for rørleggertjenester i Oslo og omegn. Vi leverer alle oppdrag vi utfører sertifisert og dokumentert som vi gir garanti på i henhold til håndverkertjenesteloven, samt lover og forskrifter innad i egen bransje. En installasjon fra 24T-Rørservice AS skal være en ferdig pakke med riktig personell og riktig materiell, hvor vi står for alle punkter i verdikjeden.

Hva skjer hvis jeg ikke får betalt faktura i tide?

Vi alle kan komme i denne situasjonen så det er ikke noe uvanlig eller noe å bekymre seg for. Vi løser alt med god kommunikasjon. Vi kan dele opp beløpet eller ordne en nedbetalingsordning – alt etter som behovet er der. Bare skriv inn til oss eller til den kontaktperson du har fått tildelt for saken. Evt. ring oss på 22522020. Alle henvendelser til oss må komme skriftlig innen forfallsdato gitt i faktura.

Hvorfor er utrykking/akutte oppdrag markant dyrere en ordinær arbeidstid?

Rørleggeroppdrag som er planlagt og bestilt av kunde, er vi alltid forberedt på – likeså kunden. De bookes av oss mellom 08:00-16:00|man/fre. Dersom det er akutte oppdrag, som oftest etter 16:00 og frem til 08:00 alle dager hele året belastes dette som ett ekstra vakttilleggsgebyr. (5.000,- inkl. mva.) Rørlegger som har vakta får tillegg i lønn siden han er klar for å hjelpe kunder i slike tilfeller. Forsikringsselskapene anbefaler oss sterkt til kunde det for å unngå større bygningsskader.

Hvorfor har dere samarbeid med en konkurrerende bedrift i samme by?

Vi må ha til tider støtte og arbeidskraft da pågang av oppdrag kan plutselig øke betraktelig. Derfor trenger vi en solid, pålitelig samarbeidspartner som er like fokusert på oppgaven slik vi er. Det er mange rørleggerbedrifter i Oslo & Akershus (registrert 912 stk. i skrivende stund). Vår ene samarbeidspartner har vi helt spesielt valgt ut. Vi vet at våre kunder blir like godt vare tatt på av dem, som av oss. Det har vi fått bekreftet over tid. Vi er og godt kjent med hverandre fra før og kommunikasjonen er deretter.

Hvordan kan dere være så nøyaktige i tidsbruk som rørlegger har brukt?

Vi har servicebiler med GPS-sporing til enhver tid som hjelper oss å planlegge + booke jobber for de rørleggere som er nærmest nye kunder som ringer inn. Vi har jobber i hele Oslo & Omegn, dette er ett svært effektivt system som besparer oss som bedrift, samt alle kunder for den raskeste leveranse og at det blir fakturert for riktig tidsbruk – Tracksolid er verktøyet vi bruker. Det sikrer kunden likeså for at det ikke blir fakturert for mye tid. Vi beregner alltid reisetid til + fra kunde samt supplering av materiell.

Hva koster oppdraget - Prisestimat, fastpris, løpende regning – eller «Ishpris»?

Mange kunder vil vite hva oppdraget dem vil få utført koster – det skjønner vi godt, og det vil vi å. Men for å få til det kreves det informasjon. Denne informasjonen kan vi få i form av bilder + forklarende tekst. Med god kommunikasjon som vi har med de fleste av våre kunder, klarer vi ofte å lande på en riktig pris. Hvis kunde fått ett prisestimat, så er det en pris jobben oftest kommer på (dette ift. den informasjon vi fått) ett estimat betyr nødvendigvis ikke at estimatet blir beløpet i faktura. Dette fordi det kan oppstå uventede situasjoner eller andre avvik som gjør at vi trenger bruke mer tid, materiell eller annet.

Hvis kunde fått bekreftet en fastpris på oppdraget, har vi nok informasjon og kan fastslå prisen med sikkerhet. De aller fleste oppdrag går på løpende regning, det er på den faktiske tid vi bruker på hele oppdraget som inkluderer: Timer, materiell, servicebil til/fra kunde + supplering av materiell, evt. parkering + avfallshåndtering tilhørende prosjektet. Dette blir alltid riktig pris, for begge parter. «Ishpris» er ett annet ord for prisestimat med noe større perspektiv.

Tar dere gratis befaringer?

Vi befarer oppdrag som er store eller kompliserte nok, dette vurderes ved hvert enkelt tilfelle. Dog er ikke gratis befaring noe vi utfører (med mindre annet er avtalt). Prisen for befaring er: 2.687,- inkl. mva. innenfor Oslo. og 3.381,- inkl. mva. utenfor Oslo. Dersom oppdraget tilfaller oss etter befaring, refunderer vi denne kostnaden.

Jeg har blitt fakturert én time mer enn rørlegger faktisk var hos meg, hvorfor det?

Alle håndverkere tar betalt for kjøretiden til/fra kunde + at vi sørger for å ha det vi trenger i biler som suppleres fra våre mange grossister for våre kunder: 20 min til kunde + 20 min fra + 20 min for supplering av deler, materiell eller annet utstyr som må hentes. Det er altså ikke bare tiden vi er på stedet som faktureres.

Jeg har tett avløp - kan dere hjelpe meg?

Det kan vi gjøre, tett eller delvis tett avløp er en situasjon ingen vil komme i. Men alle opplever dette for eller siden. Siden avløpsrør er en skjult føring, kan vi heller ikke se hva som er årsaken. Våre rutiner er at vi sender først rørlegger for å se om han kan få det til, ofte klarer han det. Dersom ikke rørlegger ordner det trenger vi høytrykksspyling av røret. Dette fikser vår spyleoperatør – Tore Jacobsen. Han er en råtass på dette og sørger for at blokkeringer fra nærmeste stakepunkt på stedet blir spylt opp og skylles videre ut på offentlig ledning.

Dersom problemet oppstår igjen etter kort tid, er det anbefalt at det kjøres en kamerainspeksjon, fordi det oftest da er ett mer omfattende problem som rørbrudd eller større gjenstander som ikke lar seg spyles ut. Dette krever mer og annen type arbeid + utstyr.

Ved kamerainspeksjon blir filmen/videoen lagret på en USB stikk som kunde får på stedet, samtidig oppbevarer vi den i våre arkiver. Ofte er dette en forsikringssak og da har kunden beviset fått. Røret som spyles opp/rent er ikke en installasjon vi utført, vi er da heller ikke ansvarlig for hvordan det ble lagt engang. Etter vi spylt opp ett rør for en kunde er det ingen garanti for at dette ikke går tett igjen. 8 av 10 ganger er det en brukerfeil, de andre ett rørbrudd (kollaps) eller annen svikt. Dette grunnet dekke, terrenget eller jordmasser rør ligger i. Dersom det må graves opp skifte ut rør og komprimere dekke, etc. Utfører vi dette og i samsvar med kunde.

Rull til toppen