Ofte stilte spørsmål

Hvor mye koster en rørlegger pr time?

En rørlegger fra 24T-Rørservice AS koster 1.462, – pr time inkl. mva. mellom 08:00-16:00 (Man/Fre). Alle andre tjenester kommer i tillegg. «Pakkeløsninger» eller fastpris kan vi å gi. Det gjør vi primært med større oppdrag som går over 3 dager eller flere uker. Alle servicejobber som vi utfører og blir klar med på under 3 dager går på løpende nota. Rørleggerbedrifter i Oslo har stort sett samme prisen dersom dem yter service deretter.

Er deres priser konkurransedyktige?

Vi ligger på gjengs pris for rørleggertjenester i Oslo og omegn, som de fleste rørleggerbedrifter gjør. Priser på våre tjenester, materiell, servicebiler, etc. er lagt inn i systemet som er nøye kalkulert / utregnet etter de priser som er gjeldende for tiden (Gjengs pris). Materiell som vi tar ut for hver kunde, lastes direkte inn fra grossist ved uttak automatisk inn under kundens ordre i fakturasystemet. Servicebiler som rørleggere kjører i til / fra kunde + supplerer med materiell og evt. avfallshåndtering har GPS system som forklarer nøyaktig tiden vi bruker på alle oppdrag. Alle fakturaer blir med dette «auto generert» fra våre systemer og priser er lik for alle kunder. Det er ikke vi som bedrift som setter prisen på faktura / oppdrag, det er markedet, bransjen og tiden vi lever i KPI (Konsumprisindeksen)

Får jeg dokumentasjon på arbeidet?

Ja, det gjør alle kunder. Vi tar et gebyr på mellom 200,- til 1.750,- for å legge det inn i Boligmappa.no. Dette er helt nødvendig siden myndighetene nå krever at alt teknisk utført arbeid lastes inn under boligens matrikkel etter den nye loven; Avhendingsloven. Gebyret varierer grunnet størrelsen på oppdraget. Vi laster opp oppdraget i Boligmappa.no kort tid etter at faktura er registrert innbetalt vår konto. Har du betalt, men finner ikke oppdraget vi utført i bm.no kan du etterspørre dette enten via bm.no eller sende oss mail på post@24ror.no.

Hvor mye koster materiell og hvor fra kjøper dere dette?

24T Rørservice AS sine priser på materiell tas i utgangspunktet ut fra basprisen og hovedboken fra våre grossister – altså veiledende ut pris. Priser blir oppdatert 2 ggr. i året og følger derfor konsumprisindeksen (KPI). Vårt materiell handles derfor utelukkende fra våre grossister og vil ikke bli sammenlignet med netthandel eller hva andre aktører måtte selge materiell for. 24T Rørservice AS er en medlemsbedrift av VVS Fagmann og Proff Partner VVS som har både verdikjeden og varebeholdningen til enhver tid som vi er avhengig av. Vi kan ikke sikre våre leveranser ved å benytte oss av «lokketilbud» og lignende fra nettleverandører. Stort sett alle rørlegger bedrifter (og andre fagfolk innen håndverk) som har ett aksjeselskap i Norge gjør det samme. Netthandel er for «hobby markedet» og grossisthandel er for proffmarkedet – 24T Rørservice AS er en proffleverandør som sikrer alle våre kunder og den leveransen vi utført for dem.

Hvorfor må jeg betale for at dere kaster søppel?

24T-Rørservice AS bruker tid på avfallshåndtering på lik linje som alle andre som skal kaste søppel/avfall. Vi må kildesortere, rydde opp i bil etter transport av dette for å gjøre oss for neste oppdrag. Mengde avfall varierer derfor variable kostnader. Er mengden svært liten er det ikke noe vi tar betalt for. Når den er av betydelig mengde så koster det etter normale satser. Vi spør alltid kunde på stedet hvis aktuelt om vi skal ta avfallshåndteringen eller om kunde tar hånd om det selv.

Hvorfor må jeg betale for servicebilen som rørlegger kjører i?

Oppmøtetaksten eller «Servicebil» taksten er en engangssum på 1225,- ink. mva. per oppdrag / per dag. (Innenfor Oslo) Denne er med på å dekke inn kostnader for km for bil, bompenger, service og vedlikehold for bil, samt dekke inn en andel av de faktiske kostnadene som påløper ved å ha et utvalgt varelager per bil. Oppmøtetaksten dekker ikke kjøretid, eventuell parkering, uttak hos grossist, eller avfallshåndtering.

Kan dere montere utstyr som jeg har kjøpt inn hos andre leverandører, for eksempel Maxbo, Flisekompaniet eller Megaflis?

Ja det utstyr som kunden selv kjøper inn kan vi fint montere, dog kan vi ikke stå som garantist for det. Alt av rørtekniskt materiell som rør, deler, fittings, må bedriften fremskaffe og montere. Vi garanterer alltid det vi utført samt de deler vi kjøpt inn. Vi anbefaler alltid våre kunder at vi fremskaffer alt av deler og utstyr slik hele orderen er registrert hos oss og vi dekker derfor 100% av leveransen, det er alltid godt å vite at kunden er total sikret for begge parter.

Hva skjer hvis jeg ikke får betalt faktura i tide?

Vi alle kan komme i denne situasjonen så det er ikke noe uvanlig eller noe å bekymre seg for. Vi løser alt med god kommunikasjon. Vi kan dele opp beløpet eller ordne en nedbetalingsordning – alt etter som behovet er der. Bare skriv inn til oss eller til den kontaktperson du har fått tildelt for saken. Evt. ring oss på 22522020. Alle henvendelser til oss må komme skriftlig innen forfallsdato gitt i faktura.

Jeg har fått påminnelse / inkassovarsel men ikke sett til noen faktura, hva gjør jeg?

Faktura sendes ut til den e-post adressen som ble oppgitt ved bestilt oppdrag. Sjekk søppelposten på e-posten; fakturaen kommer fra 24T Rørservice AS / Tripletex.no. Er ikke fakturaen fortsatt ikke å oppdrive, ta kontakt med oss på 2252 2020 + tastevalg 3, eller send mail til oss på post@24ror.no om dette, så sender vi på nytt.

Hvorfor er utrykking/akutte oppdrag markant dyrere en ordinær arbeidstid?

Rørleggeroppdrag (Ord. dag satser) som er planlagt og bestilt på forhånd er vi selvfølgelig alltid forberedt på – likeså kunden (Hverdager 0800 -1600 Man/Fre). Dersom Akutte Oppdrag (Krisesituasjoner) i form av vannlekkasjer, tette avløp eller andre uønskede situasjoner som trenger umiddelbar Rørleggervakt-Assistanse for og skadebegrense bolig/eiendom, så har vi 2 satser / priser som gjelder fra 01.01.2024. Den første er Privatkunder: 5.000,- inkl. mva. Den andre er for Bedrifter, Styre eller Forsikringsaker: 8.990,- inkl.mva. Begge satser gjelder hele døgnet, dagtid som kveldstid + helger & Helligdager. Døgnvakt-Tillegget er ett rent tillegg utover timesatser for rørlegger og servicebiler. Forsikringsselskapene anbefaler oss sterkt til kunde det for å unngå større bygningsskader og ofte dekkes dette av forsikringsselskapet. På denne tjenesten har vi og alltid oppmøte garanti som sikrer kunden at vi kommer innenfor 1 time etter kontakt med en av oss i 24T Rørservice AS.

Jeg har bestilt oppdraget, men det er ikke meg som skal betale. Hva gjør jeg?

Den som bestiller oppdraget og oppgir sin informasjon, er den som er juridisk ansvarlig for betalingen og vil få rettet kravet mot seg. Dersom det er noen andre som skal betale, er det ikke noe i veien for at de betaler fakturaen. Veldig viktig at det blir sørget for at de bruker rett KID nummer. Dersom borettslaget/sameiet skal betale, er dette noe som er mellom den som bestiller og de. Vi kan ikke sende faktura til andre enn til den som bestiller et oppdrag uten nærmere avtale med den andre part, dette er bestillers ansvar. Leier du boligen må du ta kontakt med utleier på forhånd og utleier må bestille oppdraget.

Hvordan kan dere være så nøyaktige i tidsbruk som rørlegger har brukt?

Vi har servicebiler med GPS-sporing til enhver tid som hjelper oss å planlegge + booke jobber for de rørleggere som er nærmest nye kunder som ringer inn. Vi har jobber i hele Oslo & Omegn, dette er ett svært effektivt system som besparer oss som bedrift, samt alle kunder for den raskeste leveranse og at det blir fakturert for riktig tidsbruk – Tracksolid er verktøyet vi bruker. Det sikrer kunden likeså for at det ikke blir fakturert for mye tid. Vi beregner alltid reisetid til + fra kunde samt supplering av materiell.

Hva koster oppdraget - Prisestimat, fastpris, løpende regning – eller «Ishpris»?

Mange kunder vil vite hva oppdraget dem vil få utført koster – det skjønner vi godt, og det vil vi å. Men for å få til det kreves det informasjon. Denne informasjonen kan vi få i form av bilder + forklarende tekst. Med god kommunikasjon som vi har med de fleste av våre kunder, klarer vi ofte å lande på en riktig pris. Hvis kunde fått ett prisestimat, så er det en pris jobben oftest kommer på (dette ift. den informasjon vi fått) ett estimat betyr nødvendigvis ikke at estimatet blir beløpet i faktura. Dette fordi det kan oppstå uventede situasjoner eller andre avvik som gjør at vi trenger bruke mer tid, materiell eller annet.

Hvis kunde fått bekreftet en fastpris på oppdraget, har vi nok informasjon og kan fastslå prisen med sikkerhet. De aller fleste oppdrag går på løpende regning, det er på den faktiske tid vi bruker på hele oppdraget som inkluderer: Timer, materiell, servicebil til/fra kunde + supplering av materiell, evt. parkering + avfallshåndtering tilhørende prosjektet. Dette blir alltid riktig pris, for begge parter. «Ishpris» er ett annet ord for prisestimat med noe større perspektiv.

Tar dere gratis befaringer?

Vi befarer oppdrag som er store eller kompliserte nok, dette vurderes ved hvert enkelt tilfelle. Dog er ikke gratis befaring noe vi utfører (med mindre annet er avtalt). Prisen for befaring er: 2.687,- inkl. mva. innenfor Oslo. og 3.381,- inkl. mva. utenfor Oslo. Dersom oppdraget tilfaller oss etter befaring, refunderer vi denne kostnaden.

Rørleggeren var her bare 5-10 minutter, men faktura sier én time, hvorfor må jeg betale for en hel time?

Vi som de fleste rørleggere har det vi kaller for «MP – Oslo» som er bedre kjendt som «Minsteprisen for rørleggerservice innenfor Oslo» Den er for tiden satt til én time rørlegger + én servicebil = 1.462,- + 1.225,- = 2.687,- inkl. mva. Tiden vi bruker inkluderer kjøring til & fra kunden, finne parkering og utføre jobben. Denne minsteprisen på tiden det tar, er estimert til minst én time. (aldri 5-10 minutter) Ett utklipp fra nettsøk om dette fra forliksrådet sier at;

«En dom fra Forliksrådet i Oslo i desember 2020 fikk rørleggerfirmaet medhold i sak mot forbrukerkunden. Forliksrådet slo fast at kunden også måtte betale for kjøretiden, ikke bare for medgått tid på kundens adresse der rørlegger utførte oppdraget «

Jeg har tett avløp - kan dere hjelpe meg?

Det kan vi gjøre, tett eller delvis tett avløp er en situasjon ingen vil komme i. Men alle opplever dette for eller siden. Siden avløpsrør er en skjult føring, kan vi heller ikke se hva som er årsaken. Våre rutiner er at vi sender først rørlegger for å se om han kan få det til, ofte klarer han det. Dersom ikke rørlegger ordner det trenger vi høytrykksspyling av røret. Dette fikser vår spyleoperatør – Tore Jacobsen. Han er en råtass på dette og sørger for at blokkeringer fra nærmeste stakepunkt på stedet blir spylt opp og skylles videre ut på offentlig ledning.

Dersom problemet oppstår igjen etter kort tid, er det anbefalt at det kjøres en kamerainspeksjon, fordi det oftest da er ett mer omfattende problem som rørbrudd eller større gjenstander som ikke lar seg spyles ut. Dette krever mer og annen type arbeid + utstyr.

Ved kamerainspeksjon blir filmen/videoen lagret på en USB stikk som kunde får på stedet, samtidig oppbevarer vi den i våre arkiver. Ofte er dette en forsikringssak og da har kunden beviset fått. Røret som spyles opp/rent er ikke en installasjon vi utført, vi er da heller ikke ansvarlig for hvordan det ble lagt engang. Etter vi spylt opp ett rør for en kunde er det ingen garanti for at dette ikke går tett igjen. 8 av 10 ganger er det en brukerfeil, de andre ett rørbrudd (kollaps) eller annen svikt. Dette grunnet dekke, terrenget eller jordmasser rør ligger i. Dersom det må graves opp skifte ut rør og komprimere dekke, etc. Utfører vi dette og i samsvar med kunde.

Rull til toppen