Graving, Spyling og rehabilitering av vann og avløpsledninger i Oslo og Akershus

Graving og drenering
Vi levererer alt av gravearbeid. Dette har vi drevet med i mange år, og har tilgjengelig maksinpark for de fleste typer jobber. Med lang erfaring og bra maskiner er vi utstyrt for å håndtere graving og drenering på gårdsplasser, for garasje, bakgårder, terasser oppkjørsel, terasserte hager og gårdsrom. Vi kan med stor sikkerhet si at nesten all graving og drenering som må gjøres i forbindelse med rør kan vi orde for deg.

Spyling og rehabilitering
Utendørs håndtering av rør som involverer graving og flytting av masse er svært krevende arbeid. Vi disponerer både utstyr og kompetansen til å gjennomføre selv de tøffeste jobber på private eiendommer. Vi håndterer felles overvann/vannkum, støping av kumbunn med oppbygging og legging av spillvann, overvann og vannledning i grøftekassetter.

Er det behov for grave- og eller rehabilitering av rør utendørs på din eiendom, ta kontakt med oss for å seriøs og grundig vurdering av dine behov, og et uforpliktende pristilbud.

Ta kontakt i dag!

Beskriv kort hva du ønsker utført og vi priser jobben på bakgrunn av det. Vi kommer på en gratis befaring dersom det er behov for det.